Новини

ЗУТ да бъде разделен на два закона

От създаването си преди 16 години Законът за устройство на територията (ЗУТ) е претърпял 76 редакции. Пробойните в него не са една и две. Като резултат инвеститорите или започват да строят незаконно или просто бягат от България.

 

Очевидно е, че повече редакции няма смисъл да се правят. „С всяка промяна и желание да бъде подобрен проблемите сякаш се задълбочават и това не е странно, тъй като смятаме, че самата му философия е грешна и когато поправяме нещо с грешен замисъл става все по-трудно приложимо. Предложението ни е че ЗУТ трябва да бъде разделен на две части, които евентуално да станат и два самостоятелни закона – Закон за устройственото планиране, които третира всички градоустройствени правила, т.е. как се създават градовете, как се устройват и как се определят зоните в тях за паркове, за жилищно строителство и Закон за инвестиционното проектиране и строителството, който ще дефинира точни и ясни правила за строителството на сгради и съоръжения”, казва председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов.

 

Двата закона трябва да се подчиняват на философията на забраняването, т.е. да описват какво не бива да се прави и всичко останало да бъде разрешено. Така контролът ще е много по-лесен и ясен и ще може във всяка точка на процеса да се търси отговорност.

 

Трябва да се въведе принципът на мълчаливото съгласие. Ако дадено инвестиционно намерение не получи отговор в законоустановения срок да се счита, че няма забележки в него”, обяснява арх. Игнатов.

Публикувано във факти.бг

ЗУТ да бъде разделен на два закона