Блог

Искам да отсека дърво в двора си

Получих в наследство къща с хубав голям двор – пълен с пролетни цветя и много дръвчета – сливи, ябълки, череши и какво ли още не. Имам желание да продължа да поддържам това хубаво местенце, но съм и иноватор и искам  да извърша промени тук-там. Дворчето обаче е пълно с дървета и за да осъществя плановете си, ще ми се наложи да отсека някое друго. Съседът обаче се оказа природозащитник и сподели, че не мога току-така да си режа дръвчета, било то и в моя собствен имот – трябвало да имам разрешително.

 

Как така не може – нали си е в моят двор?

Земята ни е национално богатство – с тази идея е закърмен българинът, за тази земя-богатство пише и Елин Пелин в разказите си. Може би поради тази причина законодателят ни отделя такова голямо внимание на опазването ѝ, та дори в собствените ни дворове. Затова всякаобщина  издава своя наредба за това как ще бъдат опазвани зелените площи на нейната територия. Трябва да имам предвид, че редът за отсичане или кастрене на растителност в селскостопанския ми имот е различен! За него мога да науча повече тук.

Въпреки че всяка община „играе“ по свои правила, аз все пак като собственик съм длъжен/на да опазвам растителността в своя имот, независимо в коя община се намирам. Затова, за да отсека дърво в частния си имот, ще трябва да се сдобия с разрешително, издадено от кмета. 

 

Важно е да се информирам какви са изискванията в моята община! В някои, за премахване на растителност, разрешително се изисква, доколкото дървото е картотекирано или е собственост на общината. На картотекиране подлежат всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години(например е крушата, посадена от дядо преди 50 години), дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти. Декоративна растителност е абсолютно всяка растителност независимо от собствеността ѝ. 

Как мога да си извадя и аз разрешително за отсичане на дърво?

Разрешително мога да получа, като подам искане за издаване на такова в общината. Искането ми трябва да се основава на едно от следните обстоятелства:

  • дърветата или храстите са изсъхнали или състоянието им застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове;
  • при премахване на последиците от производствени аварии и природни бедствия.

Важно! Обстоятелствата, които придружават искането, са конкретизирани във всяка община от Наредба за изграждане и опазване на зелената система. Затова мога да се свържа с общинската администрация, за да уточня изискванията. Честа е практиката да се изисква документ за собственост на имота. Общо за всички общини е, че трябва да е налице доказана необходимост от отстраняване на растителността.

Издаденото разрешение има определен срок, в рамките на който трябва да извърша сечта или кастренето. Той отново зависи от общината. За столицата и Варна той е 2 години,  а за Разград например – 1 година. Разрешението съдържа и броя на дървета, които ми  е позволено да отсека – той би трябвало да бъде еквивалентен на този, който съм посочил в заявлението си.

Ами ако дървото е между имота ми и този на съседа?

Ако имам много добри съседски отношения – естествено, мога да си подам заявлението и за своя сметка да премахна дървото. Ако обаче на съседа не му допада идеята да режа дървото, трябва да отведем проблема до съда, който ще реши спора ни. Премахването му ще бъде за моя сметка и/или за сметка на съседа, ако той има интерес от премахването или окастрянето, а не аз.

Каква е санкцията, ако не играя по правилата?

Да, може и да ме санкционират, ако длъжностните лица установят нарушение. Компетентни да съставят акт за констатиране на нарушение са длъжностните лица от специализираните служби по озеленяване, които са създадени към общината. Упълномощени от кмета лица също могат да констатират нарушения, в случай че няма специализирани служби за извършване на тази дейност. 

Следва издаване на наказателно постановление  от кмета на общината, с което ми се налага глоба – размерът ѝ е специфичен за всяка община, като сумите варират в широк диапазон. За София например за незаконно отсичане или сеч на повече от позволеното е предвидена глоба от 1000 до 5000 лв., а за едноличен търговец или юридическо лице имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. За разлика от това, в Разград глобите за същите нарушения са в диапазон от 20 до 600 лв. в зависимост от сериозността на деянието. 

Искам да обжалвам глобата – как?

Глобата ми се налага с наказателно постановление, а редът за обжалването на такова мога да открия тук. Има и определени срокове за съставяне на акта и наказателното постановление от компетентните органи, изтичането на които погасява възможността за налагане на наказание.

 източник и права над статията - https://pravatami.bg/23120

Искам да отсека дърво в двора си