Блог

Инсталация от 1000 растения в центъра на Прага

Представете си около - 1000 растения и метална конструкция, тежаща над 1,6 тона - това представлява арт инсталацията Victoria pragensis. Намира се на площада пред Националния театър в Прага, Чехия.

Целта на Victoria pragensis е да подчертае свойствата и ползата на лечебните растения. 

Снимки благодарение на : victoriapragensis.com

Инсталация от 1000 растения в центъра на Прага