Блог

Кой казва, че трябва да работя в офис? Работа от разстояние

Добър ден, заповядайте!

– Зарадвахте ме с тази бърза покана за интервю! Работа от разстояние… При това с трудов договор…

 

– Дотук много точно казано!

– Чудесно! Лятото кажи-речи дойде и ще се радвам да не договарям с месеци напред отпуската…

– Всъщност предварителното известие остава като клауза по договора.

– Така ли… Но пък сам/а ще организирам работното си време, нали?

– И това не е точно така. Може би преди всичко е добре да поговорим за особеностите на работата от разстояние? Сега ще Ви обясня малко повече…

Какви са особеностите на работата от разстояние?

Работата от разстояние или дистанционната работа (от англ. Telework) е форма за организиране на работния труд, извън помещенията на работодателя. Използването на информационни технологии е в центъра на дейността. Целта под законодателното перо:

 • гъвкавост и улесняване организацията на дейността;
 • сериозни облекчения в изпълнението.

Важно! Формата на собственост на предприятието, за което работя отразстояние (държавна, общинска или частна), е без значение.

Какви са правата ми при работа от разстояние? Каква е сигурността, която законът ми гарантира?

Добре е да знам, че конкретните условия за работа се определят в индивидуалния или в колективния трудов договор за работа от разстояние. Ето за какво се споразумявам чрез подписа си: 

 • реда за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
 • съдържанието, обема на работата;
 • резултатите, които трябва да постигна;
 • всички въпроси относно техническото оборудване, задълженията и разходите по доставката, подмяната и поддържането на оборудването; 
 • можем да уговорим да използвам личното си оборудване; 
 • условията, при които мога да използвам поверените ми оборудване, интернет и комуникационни връзки, така че да не злоупотребявам (високи сметки от прекомерна употреба на мобилен телефон за лични цели в страната и чужбина, злоупотреба с лични данни и т.н.); 
 • относно евентуални смесени режими на работа, както и условията и реда за тяхното прилагане; 
 • възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя след време. 

Важно! Работата от разстояние има изцяло доброволен характер!  В случай че работодателят ми предложи да премина към работа от разстояние чрез допълнително споразумение към индивидуалния ми трудов договор, имам пълното право да откажа предложението. Евентуален отказ от моя страна няма да доведе до негативни последици за мен в бъдеще.

Внимание! Първо съществено различие от надомната работа! За своя сметка работодателят е длъжен да ми осигури: 

 • оборудването, необходимо за извършване на дейността ми (като лаптоп, принтер и други обслужващи устройства);
 • консумативи за функционирането на оборудването;
 • програмно (софтуерно) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддръжка;
 • устройство за комуникация с мен, включително интернет връзка;
 • защита на данните, с които ще боравя;
 • писмена информация за отговорността и санкциите при неспазване на установените от работодателя ми правила и изисквания;  
 • допълнителни информация и изисквания за оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила;
 • достъп до подходящо обучение, развитие в кариерата; 
 • предотвратяване на евентуална моя изолация от останалите работници или служители на фирмата чрез провеждане на работни или социални срещи, на които и аз съм поканен/а, или чрез създаване на фирмено виртуално пространство (чат, форум групи).

Внимание! За някои видове дейност се налага монтирането на система за видео наблюдение. За целта трябва да дам изрично писмено съгласие. Работодателят е длъжен да зачита правото ми на лично пространство! 

Въпреки че е работа от разстояние в помещение, което не е притежание на работодателя, той носи отговорност за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Дори и от разстояние – работата си е работа. Какви са задълженията ми?     

Ето част от най-важните задължения, които следват след сключването на договор за работа от разстояние:

 • Трябва да осигуря в дома си или избраното от мен друго помещение извън рамките на фирмата определено пространство, което ще играе роля на моето ново работно място
 • Нося отговорност за правилното съхранение и експлоатация на повереното ми оборудване. Повреди  не са изключени, разбира се. Реакцията ми – незабавно трябва да сигнализирам работодателя по реда и начина, които сме уговорили предварително.  

Също така съм длъжен/а да спазвам правилата за:

 • организация на работата;
 • безопасното й извършване;
 • безопасни и здравословни условия на труд.

Клише или не правилата са за това, за да се спазват. Противният случай ще означава понасянето на отговорност от моя страна.

Важно! Кой контролира за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труда ми? 

 • Имам право сам/а да поискам посещение на работното ми място със заявление до съответната дирекция “Инспекция по труда”.
 • Работодателят и/или негов заместник, представителите на синдикалните организации, както и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното ми място в рамките на уговореното според трудовия ми договор при задължително предварително уведомяване и с моето съгласие. Аз обаче нямам право да отказвам достъп до мястото ми на работа без основание за това, в рамките на установеното работно време! 

Време е за нейно височество Кулминацията! Как отчитам работното си време? Как се определят почивките и отпуските ми?    

Тук се ситуира моята най-голяма въпросителна. Една от съществените разлики между работата от разстояние и надомната работа е работното ми време. От осем до пет с почивка по обяд? В непринудения разговор с Кодекса на труда, ето какъв отговор получавам:

 • Въпрекивида на работата – работно време има. То се установява в трудовия ми договор и е равно на работното време, определено за останалите мои колеги, които вършат дейността си в предприятието. 
 • В договора ми може изрично да се включи/изключи възможността за полагане на извънреден/нощен труд или такъв на национални празници! 
 • Имам право сам/а да организирам работното си време, спрямо личния си режим и дела, но така, че да съм на разположение и да работя във времето, в което работодателят ми и неговите търговски партньори извършват комуникация. 
 • Колкото време съм изработил/а – толкова се отразява в ежемесечен документ за целта. Аз нося лична отговорност дали данните са достоверни. 
 • Сам/а определям почивките си, стига да не в ущърб спрямо здравословните и безопасни условия на труд! 
 • Ползвам отпуските си по ред, вид и в размер съгласно законовите разпоредби за нормална работа, както и спрямо личните ми договорки с работодателя при сключването на трудовия ми договор. 

права и източник на материала- https://pravatami.bg/23595 

Кой казва, че трябва да работя в офис? Работа от разстояние