Блог

Биопродукти. Какво ми гарантира европейското лого?

Разглеждам рафтовете и хладилниците в близкия супермаркет и си мисля, дали все още познавам истинския вкус на тези продукти, плуващи измежду химичните съединения и съмнителни родини. Почти утопична е вече представата за предлагане на родно селско стопанство. Там, където се раждат най-чистите и съвършени в несъвършенствата си произведения на трудолюбивата човешка ръка. Вървя и пред мен се изправя голям зелен стелаж с три букви над последния рафт – БИО. Продуктите – в разкошен цвят. Опаковката – с лого. Цената в табелката – определяща. Купувачът в мен следва да избере. Но не и преди да разбера, що е това „био продукт“ и има ли той „плодородна почва“ у нас.

 

Какво означава “био” според буквата на закона?

Био (от древногръдски „βίος“  или живот) се определя от закона като биологично производство. То събира в себе си системата за управление на земеделието и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение на опазването на околната среда, природните ресурси и прилагането на високи стандарти за благосъстоянието на животните. Най-общо казано, в ролята си на купувач, аз получавам изключителна гаранция за качеството на продукта чрез използване на естествени вещества и процеси от неговото посаждане, до доставката му в магазинната мрежа, включително съхранение, преработка, транспорт, продажба или доставка, етикетиране, реклама, внос и износ. Допустими са умалителни назовавания на продуктите, като „био“ и „еко“ например, в случаите, когато те не объркват клиента. 

Какви са изискванията за продуктите и какво ми гарантира знакът, поставен върху опаковката?

С една дума – високи. Ето с малко повече:

 
 • Европейският съюз поддържа твърдост в политиката си относно биологичното производство. На всички държави членки се налагат строги правила относно вноса и контрола. Целта е да се сведе  до минимум бюрокрацията за производителите, както и повече прозрачност за увеличаването на доверието на потребителите.      
 • Новите техники и подходящи вещества са насърчавани. Генетично модифицираните организми, за всички нас познати още като ГМО продукти, съответно са абсолютно несъвместими с по-горе изложеното. Наличието на ГМО в храните към този момент е все още технически неизбежно, но пък има прагове, които не трябва да се надхвърлят.
 • В тази връзка за по-голямо спокойствие за мен като клиент е добре да съм наясно, че един продукт не може да бъде етикетиран като биологичен, когато той е обозначен като съдържащ ГМО, състоящ се от ГМО или произведен от ГМО. Системата за контрол в това отношение следва строги разпоредби. 

Виждам, че етикетът е по-специален от този на обикновените продукти. Какво всъщност ми казва той?

Етикетът съдържа следната важна за мен като купувач информация:

 1. Използване на термини, отнасящи се до биологичното производство:
 • Био земеделието следва да поддържа и увеличава плодородието на самата почва. Тази цел не трябва да бъде постигана с торове, различни от тези с рециклирани органични вещества, или с други непозволени подобрители. Накратко: никакви химични пестициди, антибиотици или други подобни субстанции.
 • За биологичното животновъдство също има високи стандарти. Неминуемо трябва да се обръща внимание на условията на отглеждане, животновъдните практики, както и на гъстотата на животните. Целият процес по отглеждането трябва да бъде съобразен с Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели.
 • За био продуктите, внасяни в Европейския съюз, важат същите строги правила. Те също получават официален сертификат, издаден от компетентния орган, или от официален надзорен или контролен орган на съответната трета страна.
 • Преработените биологични храни могат да се етикетират като такива само когато всички или почти всички съставки от земеделски произход са биологични. Когато това не е възможно, какъвто е случаят при рибата и дивеча, специалните разпоредби регулират принципа на етикетиране по сходен начин.
 1. Кодов номер на надзорния орган или на контролния орган, които инспектират оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или обработка.
 2. Знакът на ЕС, оцветен в зелено или в негатив, е неминуема част от етикета на един био продукт, но само и единствено тогава, когато той съдържа само или почти само (над 95 %) биологични съставки! Целта е аз като потребител, да не бъда подведен/а относно биологичния характер на целия продукт.  В България биологичното производство се означава със специален знак (Сертифициран български биологичен продукт).
 3. Надпис „от ЕС“ или „извън ЕС“! Задължително условие е да бъде упоменато мястото, където са произведени земеделските суровини, от които е съставен продуктът.

Каква е процедурата за поставяне на подобен знак/сертификат?

Аз като производител, имам желание продуктите ми да бъдат означени като био. Всъщност процедурата не е никак сложна. Заявлението може да бъде изпратено както по пощата, така и чрез обявяване на дейността ми онлайн. Следва  да се обърна по свой избор към някой вече одобрен орган за контрол и сертификация на продукти, и да поема ангажимент стриктно да спазвам действащите изисквания в областта на биологичното земеделие. 

Една допълнителна доза процедурни и контролни тънкости, с които трябва да се съобразя!

Ето стъпка по стъпка от момента на регистрацията ми в Регистъра на биологичното земеделие до предаването на готовата продукция:

 • Подписвам договор с контролния орган, който предполага взаимна отговорност. 
 • Разработвам и представям на контролния орган план за преход.
 • Първо посещение на контролния орган за утвърждаване на цялата производствена система като земеделски парцели, складова база, гаранции от доставчиците, етикети и др.
 • Задължение на контролния орган е да извършва пълна проверка на място поне веднъж годишно. Внезапните проверки не са изключени, както и вземането на проби за анализ от почвата, растенията или поливните води при съмнение. 
 • В случай на неспазване на нормативните изисквания, могат да ми бъдат наложени санкции от страна на контролния орган. Дефинирано накратко: предупреждение, още проверки за моя сметка, отнемане на сертификата, което пък може да наложи забрана за продажба на готовата вече от мен продукция. 

Колко ще ми струва да получа сертификат за производител, преработвател или търговец на продукция, произведена по биологичен начин?

Сумите за всички контролни органи варират между 120 лв. и 800 лв.спрямо вида на дейността ми и този на услугата на контролния орган, като административно обслужване или инспекция например. Лесно мога да се информирам за условията, ценовата листа и други особености на избраното от мен контролиращо лице на съответния му официален уебсайт, който мога да открия също на сайта на информационния регистър. Той ми гарантира, че насреща си имам само лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват свободно въпросния контрол за съответствие на биологичното производство. Не се страхувам от възможни измами. Всичко е „на светло“ и подлежи на постоянни проверки от страна на европейските институции.

 

 

https://pravatami.bg/23640 

Биопродукти. Какво ми гарантира европейското лого?