Картата Ви предоставя възможност да оградите район по Ваше желание. За да направите това, натиснете бутона "ОГРАДИ РАЙОН". След това натиснете, задръжте и движете мишката, за да оградите. Когато приключите, отпуснете бутона на мишката, за да видите резултатите от Вашето търсене.